Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρoμαγνητισμός

Περιγραφή οργάνων

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή σε video βασικών οργάνων τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο, καθώς και το αναλυτικό εγχειρήδιο λειτουργίας τους (manual) όταν είναι διαθέσιμο.

  1. Αμπερόμετρο - Video - Κείμενο
  2. Βολτόμετρο - Video - Κείμενο
  3. Γαλβανόμετρο - Video - Κείμενο
  4. Πολύμετρα πάγκου - Video - Κείμενο
  5. Τροφοδοτικό - Video - Κείμενο
  6. Γεννήτρια κυματομορφών - Video - Κείμενο - AFG-2225 Quick Start Guide
  7. Εργαστηριακά Δοκίμια - Video - Κείμενο
  8. Αναλογικά όργανα κινητού πηνίου- Video - Κείμενο
  9. Ηλεκτρικά και Ψηφιακά όργανα πάγκου - Video - Κείμενο
  10. Παλμογράφος - Video - Κείμενο - GDS-1000A-U User Manual