Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρoμαγνητισμός

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Φ-207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η έναρξη του εργαστηριακού μαθήματος θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου 2020


Εργαστήρια Ηλεκτρισμού

Ηράκλειο 24 Ιανουαρίου 2020

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

Tο μάθημα "Φ-207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρoμαγνητισμός" απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε έννοιες ηλεκτρισµού και µαγνητισµού, µέσω µιας σειράς πειραµάτων. Ο κάθε φοιτητής πρέπει να έρχεται προετοιµασµένος και ενηµερωµένος στα βασικά του πειράµατος από σηµειώσεις και την αντίστοιχη βιβλιογραφία, να γνωρίζει το περιεχόµενο και τις βασικές έννοιες της άσκησης µε την οποία θα ασχοληθεί. Μετά το πέρας του κάθε εργαστηρίου ο φοιτητής πρέπει να ετοιµάσει και να παραδώσει την πειραµατική αναφορά. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι φοιτητές εξετάζονται από τον διδάσκοντα. Το μάθημα έχει ως προαπαιτούμενο την επιτυχή παρακολούθηση στα μαθήματα: Γενική Φυσική ΙΙ (Φ-102) και Εργαστήριο Φυσικής Ι (Φ-108).

Το μάθημα προσφέρεται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο και το θεωρητικό μέρος εξετάζεται και το Σεπτέμβριο.

Γενικά

Φ-207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρισμός/Μαγνητισμός
Ώρες: 3
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 3ο

Διδάσκοντες:
X. Μπαχαρίδης, Γραφείο: 010 κτίριο Φυσικής, e-mail: baharid@physics.uoc.gr
Π. Λουκάκος, Γραφείο: Β-110 (ΙΤΕ) , e-mail: loukakos@iesl.forth.gr

Ώρες Εργαστηρίων:
Τρίτη 10:00-13:00 Τμήμα A
Τρίτη 13:00-16:00 Τμήμα B
Τρίτη 16:00-19:00 Τμήμα Γ