Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρoμαγνητισμός

Ανακοινώσεις

Οι φοιτητές παρελθόντων εξαμήνων, που οφείλουν την πειραματική εξέταση, θα πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κυρίου Μπαχαρίδη για να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην εξέταση που θα γίνει στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέχρι και στις 08 Μαΐου 2018 πρωινές ώρες. Μετά της 8 Μαΐου θα ακολουθήσουν διευκρινιστικές ανακοινώσεις σχετικές με την ώρα και τον χώρο της εξέτασης.