Φ-207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρoμαγνητισμός
Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρoμαγνητισμός

Βασικό Σύγγραμμα

To βιβλίο του διδάσκοντα κ. Ζ. Χατζόπουλου με την αναλυτική περιγραφή των πειραμάτων διανέμεται στους φοιτητές στην έναρξη του εξαμήνου.

Υπολογιστική βοήθεια

Επιπλέον του παραπάνω βιβλίου τα ακόλουθα προγράμματα προσαρμογής ευθείας ελαχίστων τετραγώνων είναι χρήσιμα

 • LINFITEXY.for - Ελάχιστα τετράγωνα με σφάλματα Δy και Δx (πρόγραμμα Fortran77)
 • LINFITEXY.xls - Ελάχιστα τετράγωνα με σφάλματα Δy και Δx (πρόγραμμα Excel)

Εικονικά Πειράματα

Τα παρακάτω εικονικά πειράματα είναι ως επί το πλείστον τύπου applets που χρειάζονται προεγκαταστημένο λογισμικό (Java, Flash, html, etc.) το οποίο όμως γενικά είναι ελεύθερης χρήσης. Συνήθως τα ίδια τα applets δίνουν πληροφορία από που μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό το οποίο χρειάζεται να εγκατασταθεί μόνον μία φορά. Τα περισσότερα applets είναι στα αγγλικά αλλά υπάρχουν και μερικά στα ελληνικά.

Η λίστα των εικονικών πειραμάτων δεν είναι πλήρης. Εάν γνωρίζετε και εσείς κάποιο ενδιαφέρον εικονικό πείραμα ιδιαιτέρως αν είναι καλύτερο από αυτά που δίνονται πιό κάτω ή έχετε κάποια σημαντική παρατήρηση για τα υπάρχοντα παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα. Επίσης, όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε και οι ίδιοι να συνεισφέρετε applets της δικής σας δημιουργίας. Δεν είναι και τόσο δύσκολο!

Πειραματικές Ασκήσεις

 1. Μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και όργανα μετρήσεων
  1. The digital Multimeter (Univ. Michigan - Dearborn)
 2. Λειτουργία και χρήση παλμογράφου
  1. Basic function of an oscilloscope (NTNU)
 3. Η επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου στην κίνηση των ηλεκτρονίων
  1. Deflection of Charges
  2. Black and White TV Screens (University of Colorado Boulder)
  3. Bright and Dark (University of Colorado Boulder)
 4. Η επίδραση του μαγνητικού πεδίου στην κίνηση των ηλεκτρονίων
  1. Bending Beams I: Bar Magnets (University of Colorado Boulder)
  2. Bending Beams II: Electromagnetic Coils (University of Colorado Boulder)
 5. Κύκλωμα RC
  1. An RC circuit: Charging (Boston University)
  2. RC circuit (NTNU)
  3. RC circuit (Davidson)
 6. Κύκλωμα RL
  1. RL circuit (Cuthbert Nyack)
 7. Κύκλωμα RLC
  1. RLC circuit simulation (DC voltage source) (NTNU)
  2. RLC circuit (AC) (NTNU)

Αλλα ενδιαφέροντα applets: