Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρoμαγνητισμός

Πρόγραμμα πειραμάτων

Τα πειράµατα τα οποία τελούνται ανά οµάδες των 2 ατόµων είναι:

  1. Βασικές Μετρήσεις, κυκλώματα συνεχούς ρεύματος
  2. Κύκλωμα RC
  3. Κύκλωμα RL
  4. Κύκλωμα RLC
  5. Μέτρηση αντίστασης, χωρητικότητας και αυτεπαγωγής με κύκλωμα γέφυρας RC
  6. Φίλτρα, Παράλληλος συντονισμός RL
  7. Ηλεκτρόλυση RLC
  8. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου και κυκλικού αγωγού
  9. Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς
  10. Μέτρηση της δύναμης μεταξύ των οπλισμών επίπεδου πυκνωτή