Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρoμαγνητισμός

Περιγραφή οργάνων

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή σε video βασικών οργάνων τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο.

 1. Αμπερόμετρο - Video - Κείμενο
 2. Βολτόμετρο - Video - Κείμενο
 3. Γαλβανόμετρο - Video - Κείμενο
 4. Πολύμετρα πάγκου - Video - Κείμενο
 5. Τροφοδοτικό - Video - Κείμενο
 6. Γεννήτρια συχνοτήτων - Κείμενο
 7. Γεννήτρια κυματομορφών - Video - Κείμενο
 8. Εργαστηριακά Δοκίμια - Video - Κείμενο
 9. Αναλογικά όργανα κινητού πηνίου- Video - Κείμενο
 10. Ηλεκτρικά και Ψηφιακά όργανα πάγκου - Video - Κείμενο
 11. Παλμογράφος - Video - Κείμενο